Teodorescu: Vi behöver en ny svenskhet | Sverigedemokraterna i Partille

Teodorescu: Vi behöver en ny svenskhet

Hur många gånger har jag inte talat för döva öron utanför SD när jag sagt mycket av det  Alice Teodorescu säger i dagens Göteborgsposten:

Sverige är i behov av en ny svenskhet som är inkluderande till sin natur, som bygger på någonting annat än blodsband och som är stolt över sin historia. En svenskhet som grundar sig i de goda värderingar som var skälet till att många av oss sökte vår tillflykt hit från första början

Jag har skrivit flera debattartiklar i detta ämnet, Hittar denna artikel från GP . Artikeln är ett svar på en debattartikel av  Jasenko Selimovic. Jag har även föreslagit gemensamhetskapande strategier i vår kulturstrategi i Västra Götalandsregionen. Men vi fortsätter med Teodorescu:

Det svenskaste som finns är att förneka att det finns något svenskt över huvud taget. Det försvårar för den som inget hellre vill än att bli svensk. För hur ska man kunna bli del av något vars existens konsekvent förnekas? Och varför ge upp sin kulturella identitet för en ny identitet som majoritetskulturen själv tar avstånd ifrån?

Detta är en självkarhet för en Sverigedemokrat. Vi måste ha en starkt nationell kulturell inkluderande känsla som motvikt mot tex kriminalitet och islamism. Svensk värdegrund och identitet som gemensam nämnare. Våra invandrare kan naturligtvis aldrig förneka eller komma bort från sitt ursprung men måste ges en möjlighet att omfamna det nya landets kultur, historia, språk och värderingar. Detta har tre stora euopeiska ledare också förstått. Tex Angela Merkel och på Youtube. Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, konstaterade i ett tal i Potsdam 2010 att det mångkulturella samhället är ett fiasko och att det så kallade multikultikonceptet, där folk med olika ursprung lever sida vid sida, inte fungerar. Även David Cameron har talat om detta. Likaså Sarkozy .

Teodorescu fortsätter:

I dag talas det mycket om integration ur ett ekonomiskt perspektiv, om att vara självförsörjande och en del av arbetsmarknaden.

Däremot talas det betydligt mindre om integrationens mjuka, mer komplexa sida. Den som handlar om känslan av gemenskap och samhörighet med det land som ska bära ens minnen i graven.

I denna del finns mycket att betänka. Inte minst hur vi i ivern att inte kränka, paradoxalt nog, exkluderat desto fler; att sluta vifta med svenska flaggan eller fira svenska traditioner i skolan resulterar inte till att företeelserna försvinner. Det enda som sker är att de hålls vid liv någon annanstans dit vi som kommer utifrån får svårare att få tillträde.

Ja det är en paradox att det svenska självföraktet, som är ett slags koketterande på ett plan, försämrar integrationen och lämnar våra invandrare i en ökan utan kultur och tillhörighet. Så Teodorescus slutkläm:

 I DAG KÄNNER sig en mängd människor, med olika etniska rötter, som främlingar i Sverige. Bland dessa finns såväl första generationens som femtonde generationens svenskar. Främlingar som inte känner någon samhörighet och därmed ingen solidaritet med varandra. Det är en farlig utveckling. När människor slutar lita på varandra eroderas sakta men säkert också tilliten till statens institutioner och representanter.

Precis så Alice, jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Men Sverige börjar så sakeliga vakna, det visar att din text tillåts i GP och det visar den senaste opiononsundersökningen i Yougov som ger SD 19,5%. Var femte svensk är nu sverigedemokrat. Många av dessa är invandrare som vill se och visa stolhet över sitt nya land.

Matz Dovstrand

Ordförande Sverigedemokraterna i Partille

Regionstyrelsen Västra Götaland