Sverigedemokraterna i Partille presenterar sin kommunbudget | Sverigedemokraterna i Partille

Sverigedemokraterna i Partille presenterar sin kommunbudget

Datum:2014-06-17

Motion

till kommunfullmäktige i Partille

Kommunbudget 2015-2017

 

Sverigedemokraterna är partiet som tar parti för Partille och lämnar här förslag till kommunbudget
för perioden 2015-2017. Förslaget innehåller bland annat såväl övergripande som konkreta mål,
skattesats för år 2015, resultaträkning samt fördelning av kommunbidrag och investeringsramar.

Förslag till beslut

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att fastställa kommunbudget för perioden 2015-2017 i enlighet med bifogat dokument ”Kommunbudget
2015-2017 – Förändra för att bevara”.

För Sverigedemokraterna Partille

Fredrik Eriksson

Sverigedemokraternas budget i sin helhet:

Kommunbudget 2015-2017 – Förändra för att bevara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fredrik Eriksson