SMS:a för Folkomröstning | Sverigedemokraterna i Partille

SMS:a för Folkomröstning

Folkomröstning
UPPROP FÖR FOLKOMRÖSTNING OM INVANDRINGEN OCH SVERIGES FRAMTID!
Det räcker nu! Sverige klarar inte mer. De invandringsvolymer vi nu ser komma till Sverige som en direkt följd av EU:s gränskollaps har blivit en ödesfråga för hela landet. Med över 500 000 människor om året (med dagens inflöde) utan vare sig bostäder, arbeten eller fungerande skola åt ens en bråkdel av dessa, har regeringen Löfven försatt Sverige i ett katastroftillstånd. Den fullskaliga systemkollapsen närmar sig – om inget snart görs. Detta får inte fortsätta. Det är dags för en folkomröstning om invandringen och vårt lands framtid. Läget är akut.
Din röst behövs mer än någonsin!

Skriv upp dig genom att skicka ett sms med ditt namn till 71120. Skriv: [rösta] + [förnamn efternamn], exempel: rösta Astrid Andersson

Inget bekräftelse-sms kommer att skickas.
SMS taxan är enligt er prisplan på mobilabonnemanget/kontantkortet.

Alla personuppgifter kommer att raderas efter det att kampanjen avslutats. Inga uppgifter kommer att spridas vidare till någon annan.