SD Yrkar på stopp för mottagande av nyanlända i Partille | Sverigedemokraterna i Partille

SD Yrkar på stopp för mottagande av nyanlända i Partille

Länsstyrelsen har i ett förslag presenterat hur många nyanlända Partille Kommun föreslås tilldelas 2020. På det senaste styrelsemötet med GR (Göteborgsregionens kommunförbund) gick man igenom kommuntal gällande fördelning av nyanlända för respektive medlemskommun. För Partille handlar det om 42 st. år 2020.
Länsstyrelsen vill ha Partille kommuns synpunkter om dessa siffror innan de fastställs. På kommunledningsnivå har Partille alltså en chans att få säga sitt om det antal vi ska ta emot. Svaret skall vara inskickat senast den 18/10 – 2019.
Synpunkter på detta om omfördelning av dessa ska förankras på kommunledningsnivå och mailas till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se senast 2019-10-18.
Bland alla kommuner i Västra Götaland har Partille, i förhållande till antal invånare, tagit emot tredje flest nyanlända under 2018. Partilles invånare och kommunen har redan tagit sitt ansvar och dras med stora kostnader som Partilles skattebetalare tvingas betala. Lägenhetsköerna är oförsvarbart långa, kommuninvånarna får vänta i flera år och har liten chans att få tillgång till en lägenhet. Att ytterligare förvärra läget är oansvarigt och leder till stigande svårigheter att klara av kommunens välfärdsuppdrag. Vi skickade i går iväg detta yrkande till ledamöterna och ersättarna i Kommunstyrelsen i Partille: