Så här vill vi hantera Covid-19 på Partilles äldreboenden | Sverigedemokraterna i Partille

Så här vill vi hantera Covid-19 på Partilles äldreboenden

 

Inför screening och smittspårning på Partilles Äldreboenden

I skrivande stund har Partille fått in Covid-19 smitta på Kullegården av kommunens äldreboende. 10 brukare har fått Covid-19, men några har tillfrisknat. Trots att smittan har kommit in på boendet har inte screening(allmän testning) av all personal och alla brukare på Kullegården genomförts. Kommunen hänvisar till frivilliga tester vad gäller anställda och att man ”inte äger frågan” vad gäller brukare. Mitt i vår dialog med kommunen, presenterar Folkhälsomyndigheten fredagen den 27 maj, en helt ny anvisning om provtagning på äldreboenden. FHM skriver:
Verksamheten bör ha en plan och rutiner för smittspårning och screening. Smittspårning innebär att följa upp och identifiera relaterade fall, och efter bedömning ta prov på personer som kan ha smittat eller smittats av ett nyupptäckt fall. [..] För att kartlägga situationen bör alla boende och personal vid aktuell enhet, avdelning eller motsvarande provtas.[..] Avsikten med smittspårningen är att kartlägga eventuell smittspridning och tidigt upptäcka nya fall för att på så sätt kunna anpassa förebyggande åtgärder och stoppa fortsatt smittspridning.
Trots att denna anvisning från FHM finns att läsa, genomför inte kommunen dessa enkla regler utan kräver mer order från Regionen för att agera. Viktig tid går förlorad. Ytterligare smittspårningsåtgärder är vare sig kostsamma eller på annat sätt kontroversiella och borde därför ha satts in för länge sedan. Vi kan se att kommunen hänvisar till Regionen. Det är knappast ett hållbart förhållningssätt inför anhöriga och brukare. Kapacitet finns för testning.
Vid konstaterad smitta på äldreboende, vårdas de Covid-19 smittade på sina rum inom boendet. Vi ser uppenbara risker för smittspridning om inte de som konstaterats smittade vårdas på en egen avdelning. Andra kommuner gör på detta sätt. Vi menar att även Partille borde göra så. För säkerhets skull.
Vi tycker för övrigt att det är märkligt att kommunen genomför besparingar inom äldreomsorgen mitt i dessa besvärliga tider. Det är en oerhört dålig känsla inför för våra äldre utsattas situation men även respektlöst mot personal, anhöriga och väljare. Vi uppmanar den politiska ledningen: Gör om gör rätt.

Matz Dovstrand
Helena Holmertz
Sverigedemokraterna i Partille