Sverigedemokraterna i Partille | Sida 7

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Partille

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Matz Dovstrand
BIld Matz i talarstolenmatz.dovstrand@sd.se

031-3608090

Ordförande Sverigedemokraterna i Partille

 • SD presenterade valmanifest 2014 – Vi väljer välfärd!

  Av matz.dovstrand den 26 augusti, 2014
  0

  Vi väljer välfärd Sverigedemokraternas Valmanifest 2014

  Sverigedemokraternas valmanifest ”Vi väljer välfärd” presenterades på tisdagen i riksdagshuset. Genom andra prioriteringar än alliansen och de rödgröna kan Sverigedemokraterna utan att äventyra statsfinanserna föreslå kraftfulla satsningar på välfärden, jobben och pensionärerna.

  – Det talas mycket om de ”48 miljarderna”. Dessa pengar är bara toppen av isberget. Kostnader för välfärd, utbildning, bostäder och arbetsmarknadsinsatser är inte inräknat. Inget regeringsalternativ har presenterat någon finansiering för hur denna invandringspolitik ska finansieras, vilket är djupt ansvarslöst.

  – Sverigedemokraterna presenterar idag ett valmanifest med kraftfulla satsningar på välfärd och äldre, utan att för den sakens skull öka beskattningen av löntagare eller landsbygd. Vi har samtidigt valt att vara försiktiga. Vi har med detta valmanifest fortfarande pengar över samtidigt som vi räknat i underkant på invandringens kostnader då vi ännu enbart tagit hänsyn till Migrationsverkets direkta kostnader.

  Sverigedemokraternas mest prioriterade förslag:

  •  Fler vårdplatser. Partiet lägger sammanlagt sex miljarder under mandatperioden för att möjliggöra fler vårdplatser.
  •  Fler boendeplatser för äldre. Sammanlagt satsas två miljarder under mandatperioden för att det ska kunna byggas fler trygghetsboenden och särskilda boenden för äldre som inte längre kan klara sig på egen hand.
  •  Slopad pensionärsskatt, på riktigt, samt höjda garantipensioner. När reformen genomförs fullt ut 2018 beräknas kostnaden till 16 miljarder per år.
  •  Avskaffad allmän löneavgift för de nio första anställda. Genom att växla ineffektiva arbetsmarknadsreformer från regeringens sida satsas 24 miljarder per år för att ta bort den allmänna löneavgiften som är en betydande del av arbetsgivaravgiften.
  •  En reformerad arbetslöshetsförsäkring. Sverigedemokraterna vill höja taket till 1200 kronor under de första hundra dagarna för att sedan trappa ned ersättningsnivån till 800 kronor. Samtidigt avskaffas avgiften för alla löntagare och arbetslöshetsförsäkringen blir en helt statlig försäkring som administreras av Försäkringskassan. Detta beräknas på sikt kosta 6,2 miljarder per år.
  •  Utökad möjlighet till heltid. Alla som inom offentlig sektor som vill ska få möjlighet att arbeta heltid. Detta förbättrar såväl arbetsmiljö som service och beräknas kosta 4,4 miljarder per år.
  •  Satsning på företagshälsovård och friskare vardagshjältar i vård och omsorg. Detta möjliggörs genom införande av stimulansbidrag på 500 miljoner per år till kommuner och landsting.

   

  Av hänsyn till oroligheterna i vår omvärld är Sverigedemokraterna nu beredda att göra ett avsteg från partiets biståndsmål på 0,7 % av BNI.

  Jimmie Åkesson kommenterar:

  – Miljontals flyktingar är i behov av omedelbar hjälp. Sverige skulle kunna hjälpa betydligt fler om bara viljan fanns. Utöver att vi riktar om 5,5 miljarder ur det befintliga biståndet till UNHCR väljer vi nu att anslå 3 miljarder extra till flyktinghjälp utöver den föreslagna biståndsramen. Detta möjliggörs delvis genom att vi väljer en mer ansvarsfull invandringspolitik som frigör stora resurser.

  Läs hela valmanifestet här:

  Valmanifest

 • Krigandet om de svenska väljarna är i full gång…

  Av matz.dovstrand den 24 augusti, 2014
  0

  nej fullt så allvarligt är det inte. Bara blixtar över Mölndal alldeles nyss. Tack för bilden Hanna.
  Blixtar Mölndal 2014-08-24

 • Gruppselfie: Sverigedemokraterna på Strömstads marknad

  Av matz.dovstrand den 24 augusti, 2014
  0

  Srömstads marknad

  Våra föreningar i Norra Bohuslän gjorde succé på Strömstads Marknad i helgen.Vilka Välkammade Valarbetare!

 • Kandidatutbildning för nya SD-ledamöter hela lördagen

  Av matz.dovstrand den 23 augusti, 2014
  0

  Kandidatutbildning 23 aug

  25 motiverade och intresserade SD-kandidater till Västra Götalandsregionen var på heldagsinformation om sitt kommande jobb, i Vänersborg i går. Tack till Lars Törnvall, utvecklingsledare och Elisabeth Ericson, Kanslichef, våra externa föreläsare. foto: Anders Strand

 • Rätt till heltid och inga delade turer

  Av matz.dovstrand den 21 augusti, 2014
  0

  Bild2

  Sverigedemokraterna vill utöka möjligheten att arbeta heltid inom den offentliga sektorn.
  Inom primär- och landstingskommunal sektor är cirka 50 procent av personalen deltidstjänstgörande. Här återfinns också många av de kraftigt kvinnodominerade yrkena,exempelvis inom vården. I vissa kommuner uppgår andelen deltidsanställda kvinnor till så många som tre fjärdedelar.Sverigedemokraterna skjuter till resurser från staten för att utöka möjligheten och rätten till heltid inom offentlig sektor. Förslaget kommer skapa omkring 25 000 nya helårsarbetskrafter inom den offentliga sektorn och kan kostnadsmässigt jämföras med regeringens sänkning av restaurang- och cateringmomsen, som på sin höjd har skapat omkring 3 000 nya jobb.

  Avveckling av de ofrivilliga delade turererna
  Delade turer, där personalen tvingas till långa, ofta obetalda håltimmar mellan två längre arbetspass, är ett fenomen som tyvärr är ganska vanligt inom offentlig sektor. Enligt Kommunalarbetareförbundet använder sig 9 av 10 kommuner av delade turer och i 6 av 10 kommuner tycks förekomsten ha ökat på senare år. Cirka 100 000 kommunalarbetare har delade turer med ofrivilliga, obetalda håltimmar. Cirka 10 procent av de anställda uppger att de uppskattar att arbeta med delade. För en långt större grupp är de delade turerna dock en tvingande plåga. Många har svårt att få familjelivet att gå ihop. Tiden som skulle ha använts till att laga mat, skjutsa barnen till idrottsaktiviteter, läsa godnattsaga och så vidare försvinner. Många ser inte sina barn i vaket tillstånd på en hel arbetsvecka.
  4 av 10 som arbetar med delade turer uppger att de dagligen känner stress och trötthet, och enligt stressforskaren Göran Kecklund ökar delade turer riskerna för sociala problem. Han menar också att forskningen på området är bristfällig och att riskerna och skadorna förmodligen har underskattats.
  Trots att frågan funnits på dagordningen i många år så har väldigt lite hänt. Det tycks till och med bli värre. Den primära bakomliggande orsaken är sannolikt neddragningarna på personal och resurser. Inom äldreomsorgen har var tionde anställd försvunnit sedan 2002, samtidigt som de äldre har blivit fler.
  Statliga ingrepp i den konkurrensutsatta privata sektorn bör göras med försiktighet, men när det gäller den offentliga sektorn är det politiska ansvaret stort och personalens fysiska och psykiska hälsa borde i högre utsträckning prioriteras.
  Även ur ett långsiktigt, strategiskt perspektiv är det viktigt att åtgärder vidtas mot de delade turerna. De dåliga arbetsvillkoren är en av huvudanledningarna till den hotande framtida bristen på vård- och omsorgspersonal. Det är uppenbart att kommunerna och landstingen inte förmår att lösa det här problemet på egen hand och att staten därför måste gå in med styrmedel och resurser.

   

  Sverigedemokraternas politik är på riktigt och vi har i vår skuggbudget  avsatt 2,9 miljarder 2015 och 5,9 miljarder 2016 för att göra dessa reformer till verklighet. Regeringen och oppositionen vill istället satsa på fortsatt massinvandring av aldrig skådat slag.  Underligt nog får Sverigedemokraterna inget svar på varför vår modell med hjälp i närområdet inte är en lösning. Sverige har låst sig i en krampaktig spiral mot undergång. Rösta på SD, vi är den enda vägen ut ur denna låsta situation.

   

  SD Vårdlyftet 2014 våren