Sverigedemokraterna i Partille | Sida 7

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Partille

Placeholder

Hej.  Jag heter Matz Dovstrand. Jag är ordförande för Sverigedemokraterna i Partille.  Se under vår politik för att se vilka frågor vi driver i Partille. 
matz.dovstrand@sd.se

031-3608090

Ordförande Sverigedemokraterna i Partille

Besök gärna vår facebooksida

 • Teodorescu: Vi behöver en ny svenskhet

  Av matz.dovstrand den 26 april, 2015
  0

  Hur många gånger har jag inte talat för döva öron utanför SD när jag sagt mycket av det  Alice Teodorescu säger i dagens Göteborgsposten:

  Sverige är i behov av en ny svenskhet som är inkluderande till sin natur, som bygger på någonting annat än blodsband och som är stolt över sin historia. En svenskhet som grundar sig i de goda värderingar som var skälet till att många av oss sökte vår tillflykt hit från första början

  Jag har skrivit flera debattartiklar i detta ämnet, Hittar denna artikel från GP . Artikeln är ett svar på en debattartikel av  Jasenko Selimovic. Jag har även föreslagit gemensamhetskapande strategier i vår kulturstrategi i Västra Götalandsregionen. Men vi fortsätter med Teodorescu:

  Det svenskaste som finns är att förneka att det finns något svenskt över huvud taget. Det försvårar för den som inget hellre vill än att bli svensk. För hur ska man kunna bli del av något vars existens konsekvent förnekas? Och varför ge upp sin kulturella identitet för en ny identitet som majoritetskulturen själv tar avstånd ifrån?

  Detta är en självkarhet för en Sverigedemokrat. Vi måste ha en starkt nationell kulturell inkluderande känsla som motvikt mot tex kriminalitet och islamism. Svensk värdegrund och identitet som gemensam nämnare. Våra invandrare kan naturligtvis aldrig förneka eller komma bort från sitt ursprung men måste ges en möjlighet att omfamna det nya landets kultur, historia, språk och värderingar. Detta har tre stora euopeiska ledare också förstått. Tex Angela Merkel och på Youtube. Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, konstaterade i ett tal i Potsdam 2010 att det mångkulturella samhället är ett fiasko och att det så kallade multikultikonceptet, där folk med olika ursprung lever sida vid sida, inte fungerar. Även David Cameron har talat om detta. Likaså Sarkozy .

  Teodorescu fortsätter:

  I dag talas det mycket om integration ur ett ekonomiskt perspektiv, om att vara självförsörjande och en del av arbetsmarknaden.

  Däremot talas det betydligt mindre om integrationens mjuka, mer komplexa sida. Den som handlar om känslan av gemenskap och samhörighet med det land som ska bära ens minnen i graven.

  I denna del finns mycket att betänka. Inte minst hur vi i ivern att inte kränka, paradoxalt nog, exkluderat desto fler; att sluta vifta med svenska flaggan eller fira svenska traditioner i skolan resulterar inte till att företeelserna försvinner. Det enda som sker är att de hålls vid liv någon annanstans dit vi som kommer utifrån får svårare att få tillträde.

  Ja det är en paradox att det svenska självföraktet, som är ett slags koketterande på ett plan, försämrar integrationen och lämnar våra invandrare i en ökan utan kultur och tillhörighet. Så Teodorescus slutkläm:

   I DAG KÄNNER sig en mängd människor, med olika etniska rötter, som främlingar i Sverige. Bland dessa finns såväl första generationens som femtonde generationens svenskar. Främlingar som inte känner någon samhörighet och därmed ingen solidaritet med varandra. Det är en farlig utveckling. När människor slutar lita på varandra eroderas sakta men säkert också tilliten till statens institutioner och representanter.

  Precis så Alice, jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Men Sverige börjar så sakeliga vakna, det visar att din text tillåts i GP och det visar den senaste opiononsundersökningen i Yougov som ger SD 19,5%. Var femte svensk är nu sverigedemokrat. Många av dessa är invandrare som vill se och visa stolhet över sitt nya land.

  Matz Dovstrand

  Ordförande Sverigedemokraterna i Partille

  Regionstyrelsen Västra Götaland

 • Lite bilder från vackra Skärhamn på Tjörn

  Av matz.dovstrand den 3 mars, 2015
  0

  Sverigedemokraterna Bohuslän ska ha sitt årsmöte i Skärhamn i mars. Kan inte låta bli att lägga ut lite bilder från vackra Skärhamn.
  Skärhamn på Tjörn
  Skärhamn Kyrkan
  Skärhamn till minne
  Skärhamn hamnen
  Skärhamn hus
  Skärhamn Kyrkan från hamnen
  Skärhamn Museum
  Skärhamn Osprey

 • Hela Sverigedemokraternas misstroendeförklaring

  Av matz.dovstrand den 15 januari, 2015
  0

  Under onsdagens partiledardebatt lämnade Sverigedemokraternas vikarierande partiledare Mattias Karlsson in partiets misstroendeförklaring mot socialdemokratiske statsministern Stefan Löfvén. SD har sedan valet varit tydliga med att de är Sveriges enda oppositionsparti, och detta blir allt mer uppenbart för varje dag som går i denna ytterst turbulenta mandatperiod.

  Vi publicerar här misstroendeförklaringen i sin helhet.

  ***

  Herr talman

  Som regeringschef har Stefan Löfvén uppträtt på ett sätt som varit ägnat att skapa stor osäkerhet. I samband med budgetförhandlingarna i höstas gav statsministern besked om att riksdagens antagande av ett annat budgetförslag än regeringens skulle medföra statsministerns avgång. Beskedet visade sig senare vara falskt. Istället för att avgå meddelade statsministern den 3 december att han den 29 december ämnade utlysa ett extra val.

  ”Regeringen kommer den 29 december att besluta att utlysa ett extra val. Vi gör det med stöd av regeringsformens 3 kapitel 11 § och det här är för att låta väljarna nu ta ställning i detta nya politiska landskap. För det är det som är så viktigt att se att vi har. Det är inte som förr. Det här är något nytt, och då måste väljarna få ta ställning. Valet ska hållas den 22 mars.”

  Strax före tiden var inne för att infria löftet visade det sig återigen att statsministern hade ändrat sig. Istället för att utlysa extra val presenterades en blocköverskridande överenskommelse som ingåtts för att kringgå de effekter av det parlamentariska systemet som vållar problem för den regeringsbildare som inte vill förhålla sig till valresultat.

  Regeringen styr landet med en annan budget än sin egen. Statsministern har inte avgått och han har inte utlyst extra val. Att statsministern gång på gång ger tydliga besked om vad som kommer att hända för att sedan kort därefter ändra sig och agera precis tvärt om är ägnat att skada förtroendet för honom.

  Statsministerns bristande respekt för det konstitutionella regelverket har lett till en djupgående och långsiktig osäkerhet. All makt i Sverige utgår från folket. Riksdagen väljs genom allmänna och proportionella val och dess sammansättning anses därefter spegla folkviljan. Det parlamentariska systemet bygger på idén om att den verkställande makten tvingas söka sitt stöd i en folkvald församling. En regering behöver därvid försäkra sig om att dess verksamhet befinner sig inom ramen för vad som kan accepteras av folkviljans representanter. Den svenska parlamentarismen vilar på 1974 års regeringsform, ett delikat konstitutionellt regelverk som inkluderar verktyg för att lösa upp svåra parlamentariska situationer likt den som för närvarande är för handen.

  Decemberöverenskommelsen utgör ett alternativt regelverk, autonomt i förhållande till regeringsformen och i direkt strid med en av dess mest centrala principer. Genom att begränsa den församling varur regeringen tvingas söka sitt stöd från 349 till 279 ledamöter svarar regeringen inte längre inför folkviljan såsom den uttrycktes i valet i september. Överenskommelsen underminerar regeringsformen såsom den är tänkt att verka och konsekvenserna av detta kan på sikt bli att den parlamentariska demokratin allvarligt försvagas.

  Decemberöverenskommelsen innebär i praktiken en förändring av den konstitutionella ordningen. Man har genomfört detta utan att något adekvat utredningsarbete ligger till grund för utformningen. Ingen har klart för sig vilka följder förändringarna kommer att medföra. Väljarna har inte tillfrågats vilket måste betraktas som mycket anmärkningsvärt.

  Regeringsformen upprätthålls genom att de relevanta aktörerna förhåller sig till dess effekter och verkar inom ramen för dess syften. Ett agerande i enlighet med detta hade från statsministerns sida varit att avgå och låta talmannen och riksdagen återuppta arbetet med att utse en regeringsbildare med potential att uppbära tillräckligt stöd. Statsministerns underlåtenhet hindrar inte riksdagen från att agera för att tillse att de konstitutionella formerna upprätthålls och regeringsformen hedras också till sitt syfte.

  Sverigedemokraterna yrkar i enlighet med regeringsformen 13 kap. 4 § att riksdagen skall förklara att statsminister Stefan Löfven (S) inte åtnjuter riksdagens förtroende.

  Sd kuriren

 • Tack alla Partillebor som röstade på oss.

  Av matz.dovstrand den 26 september, 2014
  0

  Ett stort tack till alla Partillebor som Röstade på oss
  Detta tack finns på framsidan av Partille tidning som landade i alla Partillebors brevlåda i går. I kommunvalet gick SD upp med 70% till 8,96% och i riksdagsvalet gick vi upp med 125% till 12,9%. Tack alla Partillebor som valde rätt parti!

 • Sverigedemokraterna i Karlskrona drar till sjöss

  Av matz.dovstrand den 4 september, 2014
  0

  SD KArlskrona drar till sjöss 2
  En idé för oss i Bohuslän? Sverigedemokraterna i Karlskrona fick nog av förstörda affischer och drog till sjöss med sin valkampanj
  SD Karlskrona drar till sjöss
  Björn Tenland styr skutan mot framtiden
  SD Karlskrona drar till sjöss 3

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.