Sverigedemokraterna i Partille | Sida 25

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Partille

Placeholder

Hej.  Jag heter Matz Dovstrand. Jag är ordförande för Sverigedemokraterna i Partille.  Se under vår politik för att se vilka frågor vi driver i Partille. 
matz.dovstrand@sd.se

031-3608090

Ordförande Sverigedemokraterna i Partille

Besök gärna vår facebooksida

 • Upprop för flygbladsutdelning inom Partille kommun!

  Av Sverigedemokraterna i Partille den 20 mars, 2010
  0
  0

  Hej på er alla som vill att SD ska komma in i kommunfullmäktigevalet i Partille om mindre än ett halvår!

  Jag har nu fått ihop 1800 exemplar av SD-kuriren och 3400 flygblad ”Vårt Partille” som jag har tänkt att dela ut under våren med start efter påskhelgen.

  Jag skulle behöva tre personer som hjälper mig med detta, antingen på vardagar mellan 18.00 till mörkrets inbrott eller på lördagar/söndagar mellan 12.00 och mörkrets inbrott. Jag tänkte vi kunde åka i min bil tillsammans och arbeta i två olika par, jag hämtar upp er och sedan åker vi till Sävedalen, Jennyhill, Mellby, Paradiset eller Lexby.

  SD har fått ihop två mycket bra kandidater till kommunfullmäktigevalet och för att få in dessa två i fullmäktige behöver vi få närmare 3,5 % i valresultat i båda kommunalvalkretsarna. Den första valkretsen heter Partille 1 och den innehåller områdena Partille 1,3,4,6,7,8,9, 10 och 11. Den första valkretsen har 27 mandat och här har SD sina starkaste väljarområden i Partille kommun. Om SD får lika stor andel av rösterna som SD fick i Europavalet i juni 2009 då vi fick 3,66 % får partiet in en person i kommunfullmäktige denna valkrets.

  Den andra valkretsen heter Partille 2 och den innehåller områdena Partille 2,5 och Sävedalen 1,2,3,4,5 och 6. Den andra valkretsen har 24 mandat och här har Partille sina svagaste väljarområden i Partille kommun. Här behöver SD förbättra sin andel av rösterna som erhölls i Europavalet i juni 2009 från 2,75 % till 3,75 % för att få vara helt säkra på att få in en person i kommunfullmäktigevalet.

  I kommunalvalet 2006 hade SD ingen kandidat som ställde upp i kommunfullmäktigevalet, ändå fick partiet

  Jag har tänkt att dela ut den största delen av SD-kuriren och flygbladet Vårt Partille i valkretsen Partille 2 eftersom det är där vi är i mest behov av mer röster i denna valkretsen.  Vilka områden ingår då i valkretsen Partille 2? Enkelt uttryckt kan man säga att hela Sävedalens tätort och Jennyhill, Mellby, Paradiset och Lexby norr om E20.

  (Ska man vara riktigt noggrann gata för gata så startar den andra valkretsen med Sävedalen och sträcker sig ända ner till Kvarnstensvägen, Strängsmossevägen, Kroklyckan och Sörlyckan. Västerut följer valkretsen kommungränsen mot Göteborgs kommun (Björkekärr, Fräntorp och Utby sett söderifrån).

  Österut utgörs gränsen av Minkvägen, Östra Bäckevägen, Solnedgången, Skymningsbacken, Promenaden, Erik Bergendahls Väg, Postgången och Göteborgs Vägen österut till Partillemotet ända till Kung Göstas Väg kommer, Kung Göstas Väg, Gamla Kronvägen jämna nummer till Kyrkvägen börjar, Kyrkvägen, Stationsvägen, Lexbyvägen, Lexbydalsvägen. Så Kåhögs tätort ingår inte alltså i Partille andra valkrets. Puh!)

  Jag är även tacksam för kommentarer och tips om mina planer för flygblads/SDkuriren utdelningen.

  Sverigevänliga hälsningar

  Stefan Falktorp

  ordförande SD Partille

 • SD Partilles första flygblad ser ut så här! Vad tycker ni kära läsare?

  Av Sverigedemokraterna i Partille den 27 februari, 2010
  0
  0

  VÅRT PARTILLE           

  I november 2009 bildades en kommunförening i Partille med målet att vinna mandat i kommunalvalet. SVERIGEDEMOKRATERNA vill förändra samhället i en riktning som gagnar DEMOKRATI, TRYGGHET och SVENSK KULTUR.
  • POLIS TILL PARTILLE
  Polisen har tagit plats i Partille kommunhus, med öppettiderna onsdagar kl. 12:00-15:00. Känner du dig trygg nu? Sverigedemokraterna kräver polis i Partille dygnet runt!
  • MILJÖ- OCH BOSTADSPOLITIKEN
  Stoppa förtätningen av Partille. Vi måste inte bli 40.000 konsumenter bara för att Allum ska ge ännu större vinst. Skydda istället de få gräsplättar som finns kvar och slå vakt om våra naturvärden. Partillebo får annars byta slogan till ”Bo i en av Sveriges minsta och mest trångbodda kommuner”.
  • UTLÄNDSK ARBETSKRAFT
  Under rådande lågkonjunktur och med hög arbetslöshet bland svenskarna väljer det kommunala bolaget GRYAAB polsk arbetskraft. När svenska byggarbetare får sparken på löpande band importerar vi polska dito. Med utländsk arbetskraft bygger vi bort den svenska välfärden och cementerar en hög arbetslöshet. SD-Partille kräver att kommunala bolag där Partille kommun ingår som ägare ska anställa svenska arbetare i första hand.
  • SKOLA OCH OMSORG
  Partille kan stoltsera med att ha landets mest kostnadseffektiva skola. Men hur är det t ex ställt med äldrevården? Och är kostnadseffektiv alltid detsamma som bäst? Våga satsa resurser på dem som betyder mest, våra barn och föräldrar.
  • FÖRBÄTTRADE KOMMUNIKATIONER
  Många Partillebor är dagligen beroende av att kunna ta sig till arbetsplatser etc. utanför kommunen, företrädesvis i Göteborg. Västtrafiks nya betalsystem och de kommande vägtullarna drabbar främst oss i Göteborgs kranskommuner. SD-Partille vill aktivt verka för enklare kommunikationer, istället för att bara acceptera att andra försvårar vår vardag.
  • MÅNGKULTUR OCH INVANDRING
  Det är inte invandrarnas fel att svenska politiker verkar ha gett dem tillstånd att själva bestämma vilka lagar och regler man önskar följa. Resultatet är en katastrof för Sverige där invandrarenklaver som Rosengård, Bergsjön och Hjällbo, för att nämna några, på kort tid har vuxit upp. I längden kommer ingen att tjäna på den nuvarande utvecklingen.
  Stöd de som stödjer dig, SVERIGEDEMOKRATERNA
  www.partille.sverigedemokraterna.se

  www.sdkuriren.se

  0700-910 777 (dagligen mellan 18:00-22:00)

 • Bildandet av SD Partille!

  Av Sverigedemokraterna i Partille den 25 november, 2009
  0
  0

  Den 25 november 2009 är en historisk dag i Partille kommuns kommunpolitik. Anledningen till detta är att Sverigedemokraterna har bildat en kommunförening denna dag. Den första styrelsen i SD Partille består av tre ledamöter som alla bor i Partille kommun. Ordförande är Stefan Falktorp, och de andra två ledamöterna heter Pehr Å och Thomas E. Inom ett tiotal dagar planerar den nybildade styrelsen att ha sitt första arbetsmöte då man planerar att börja skissa upp hur valrörelsen ska bedrivas i Partille kommun under våren och sommaren 2010.

  Totalt deltog 14 personer vid det välbesökta mötet. varav 11 är boende i Partille kommun. Könsfördelningen på mötet var 11 män och 3 kvinnor deltog.Under mötet dracks det kaffe med fikabröd i en något för liten lägenhet.

  En målsättning som nämndes flera gånger på mötet var att SD ska erövra 1-3 mandat i kommunfullmäktigevalet (av Partille kommuns totalt 51 mandat i fullmäktige) som kommer att ske om mindre än 10 månader. Alla medlemmar och sympatisörer som har lust att hjälpa till med flygbladsutdelning i Partilles alla bostadsområden är varmt välkomna att delta.

  SD medlemmarna i Partille tänker delta vid många aktiviteter som anordnas av SD Väst och även vid en hel del aktiviteter som SD Göteborg anordnar, till exempel julbordet på lördag i Göteborgsstadsdelen Högsbo.

  Lämna gärna synpunkter till styrelsen på SD Partilles hemsida hur den ska gå tillväga för att vinna så många röster som möjligt i 2010 års val. Alla inlägg kommer att läsas och begrundas.

  Vid tangentbordet

  Stefan Falktorp

 • Årsmöte 2009

  Av Sverigedemokraterna i Partille den 22 oktober, 2009
  0
  0

  Konstituerande årsmöte.

  Partille har länge stått utan egen förening, men detta skall det nu bli ändring på.
  Kallelse är utskickat till berörda medlemmar, och mötet kommer att hållas den 25 November.

  Välkomna är alla som…
  …vill komma för att träffa andra medlemmar och sympatisörer
  …bor i Partille och funderar på att bli medlem
  …är medlem och vill vara en del av styrelsen.
  …vill veta mer om hur man blir aktiv i föreningen

  Har du frågor, så ringer du Jimmie Stranne på: 070-9534728

 • Valmanifest 2006

  Av Sverigedemokraterna i Partille den 2 november, 2008
  0
  0

  Antaget vid riksårsmötet den 25 mars 2006.

  (För kommunpolitik: Generella riktlinjer för en sverigedemokratisk kommunpolitik)

  Trots många brister var det svenska folkhemmet länge ett samhälle präglat av framtidstro, trygghet och gemenskap. Denna tid är dock förbi och Sverige har blivit ett kallare land att leva i. Samhällseliten har fjärmat sig allt längre från oss medborgare. Gruppmotsättningar, en eskalerande brottslighet, nedmonterad välfärd och en uppluckrad moral har skapat en allt mer utbredd känsla av otrygghet och osäkerhet.

  Sverige står inför ett ödesval den 17 september. Oavsett om det blir fortsatt socialdemokratiskt styre, en borgerlig regeringsbildning eller en framgång för något av de nybildade populistpartierna får vi i samtliga fall politiker som på grund av ideologiska skygglappar och bristande verklighetsförankring saknar de rätta verktygen för att komma till rätta med landets problem.

  Det finns dock ett alternativ. Sverigedemokraterna är ett parti för och av vanliga svenskar. Under parollen Trygghet och Tradition ser vi det som vår huvuduppgift att återinföra lag och ordning, att slå vakt om den svenska välfärdsmodellen, att återupprätta den samhälleliga gemenskapen och att låta Sverige förbli Sverige.

  Åtgärder för ett tryggare Sverige

  En trygg och meningsfull ålderdom
  De svenska seniorerna är en grupp vars villkor stadigt har försämrats. Hundratusentals svenska pensionärer tvingas i dag att leva på en månadsinkomst som är lägre än socialbidragsnormen. Allt fler drabbas av våld, övergrepp eller försummelser efter sin 65-årsdag. Det har blivit svårare att få tillgång till vård och omsorg för de äldre som inte längre klarar sig själva och inom såväl arbetslivet som kulturen och det offentliga samtalet är de äldre i det närmaste osynliggjorda.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Kraftigt höja pensionerna för de seniorer som har det sämst ställt. Ingen svensk pensionär skall ha en månadsinkomst som understiger det äldreförsörjningsstöd som staten skänker till äldre invandrare.

  • Skapa större valfrihet och öka resurserna inom äldreomsorgen och hemtjänsten.

  • Motverka alla former av åldersdiskriminering samt införa en pensionärsminister och kommunala seniorombudsmän som bevakar de äldres rättigheter och intressen.

  • Satsa på friskvård, social stimulans och meningsfulla fritidsaktiviteter för äldre.

  • Synliggöra landets seniorer och bättre tillvarata de äldres erfarenhet och kunskap både i och utanför arbetslivet.

  En värdig vård för alla

  Den svenska vården lider i dag av stora ekonomiska och strukturella problem. I vissa landsting har nedskärningarna gått så långt att man tvingats upprätta listor över de sjukdomar man anser sig ha råd att bota. De flesta svenskar är nöjda med den hårt kämpande personalens insatser. De stora problemen är den allt för omfattande byråkratin, bristen på resurser och framförallt den minskande tillgängligheten. Vårdköerna skapar lidande och oro hos patienterna och deras anhöriga och stress och utbrändhet bland vårdpersonalen. De bristande resurserna har i många fall resulterat i att den sjukes anhöriga har fått bära ett orimligt ansvar.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Motverka en utveckling där tillgången och kvalitén på vården blir beroende av inkomst och social status.

  • Korta vårdköerna genom att tillföra ekonomiska resurser och tillåta seriösa privata, men offentligt finansierade vårdalternativ.

  • Rationalisera vårdbyråkratin, avskaffa landstingen och överföra de insparade resurserna till vården.

  • Förbättra stödet till anhörigvårdarna.

  • Att hembesökande läkare skall finnas i alla sjukvårdsdistrikt.

  En trygg och kunskapsinriktad skola

  Den socialdemokratiska skolpolitiken har misslyckats. Allt fler elever går ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen. Arbetsmiljön är i många fall ohållbar. Våld, mobbning och sexuella trakasserier breder ut sig.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Införa möjligheten att flytta stökiga och våldsamma elever även mot elevens och föräldrarnas vilja.

  • Öka lärarnas möjligheter att upprätthålla en trygg ordnad arbetsmiljö i skolan, till exempel genom att återinföra kvarsittning och betyg i ordning och uppförande.

  • Skapa respekt mellan generationerna och få fler vuxna i skolan genom att vidareutveckla klassmorfarsystemet.

  • Avveckla den skattefinansierade hemspråksundervisningen.

  • Verka för småskalighet i grundskolan samt bevara och utöka antalet bygdeskolor.

  • Införa ett rättvisare betygsystem med fler betygssteg.

  • Motverka den regionala obalansen i skolorna genom att återföra ansvaret för skolsystemet till staten.

  Familjen är hjärtats fosterland

  Sverigedemokraterna ser med oro på de senaste decenniernas samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas av destruktiva krafter inom samhället. Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av ideologiska skäl till förmån för andra barnomsorgsalternativ och staten har mer och mer kommit att överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll. En ökad ombytlighet i förhållandena mellan män och kvinnor och ett allt starkare ifrågasättande av varje barns rätt till en mor och en far riskerar att förstärka känslan av otrygghet och rotlöshet hos många av våra barn.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Slå vakt om kärnfamiljen och det traditionella äktenskapet som samhällets bas.

  • Värna om varje barns rätt till en mor och en far, vilket bland annat innebär en återgång från besluten om att ge samkönade par adoptionsrätt och lesbiska par rätt till insemination.

  • Verka för ökad valfrihet inom barnomsorgen och förbättrade villkor för de föräldrar som väljer att själva ta hand om sina barn i hemmet.

  • Minska barngrupperna inom barnomsorgen.

  • Helt överlåta uppdelningen av föräldraförsäkringen åt familjerna själva.

  • Att arrangerande av tvångsäktenskap, som är vanligt förekommande inom vissa invandrargrupper, skall motarbetas och bestraffas.

  • Skydda barn från övergrepp genom att kräva att all personal som arbetar med barn och ungdomar skall kunna uppvisa ett utdrag ur straffregistret som visar att vederbörande inte tidigare förgripit sig på barn.

  Vi värnar om djuren

  Det svenska djurskyddet är tämligen långt framskridet i jämförelse med andra länder. Trots detta återstår mycket att göra för att alla djur skall ha möjlighet till ett värdigt liv och åtnjuta ett fullgott skydd mot övergrepp och onödigt lidande.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Att plågsamma djurförsök i annat syfte än att minska mänskligt lidande skall vara förbjudna.

  • Kraftigt skärpa straffen för djurplågeri och kriminalisera sexuella övergrepp mot djur.

  • Att människor som vanvårdar och plågar sina djur dels skall fråntas sina djur och dels beläggas med ett särskilt djurförbud som förbjuder dem att någonsin skaffa sig djur igen.

  • Förbjuda långa och plågsamma djurtransporter.

  • Tillskjuta resurser till gränsbevakningen för att motverka den inhumana smugglingen av bland annat levande hundvalpar.

  • Att alla former av religiös ritualslakt skall vara förbjuden samt att import av produkter som framställts med metoder där djurplågeri förekommer skall förbjudas.

  En ansvarsfull invandringspolitik

  Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel har varit flyktingar. Detta har orsakat enorma ekonomiska, sociala och kulturella problem i vårt land, samtidigt som det minskat vårt utrymme för att förbättra stödet till de verkligt nödlidande människorna runt om i världen. Inget politiskt parti kan i dag med trovärdighet tala om förbättrad offentlig service eller sänkta skatter utan att först redovisa hur invandringens kostnader skall sänkas. Den oansvariga och kravlösa svenska integrations- och invandringspolitiken har även gett upphov till segregation, rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar. Den mångkulturella samhällsordningen är i dag ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Stoppa massinvandringen och återgå till en ansvarsfull invandringspolitik där invandringen begränsas till en nivå som inte är högre än i våra grannländer.

  • Att tillfälliga och inte permanenta uppehållstillstånd skall vara regel.

  • Höja biståndet i takt med att kostnaderna för invandringen minskar och satsa på att hjälpa verkliga flyktingar i deras närområden.

  • Höja återvandringsbidraget och stimulera utlänningar utan skyddsbehov och möjlighet till egen försörjning att återvända till sina hemländer.

  • Återgå till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970-talet och som innebär att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom.

  • Avskaffa alla former av särrättigheter och etnisk kvotering.

  • Skärpa villkoren för svenskt medborgarskap. Ett grundkrav ska vara att man levt i Sverige permanent och laglydigt under lång tid, att man behärskar svenska språket i tal och skrift, samt har tagit till sig den svenska kulturen.

  Krafttag mot brottsligheten

  Den grova och allt mer omfattande brottsligheten utgör idag det kanske största hotet mot medborgarnas trygghet. De etablerade partierna har visat sig helt oförmögna att hantera den förvärrade situationen. Istället för att ta krafttag mot brottsligheten har man genomfört förödande nedskärningar inom rättsväsendet och alltför ofta har man valt brottslingarnas perspektiv istället för att värna om brottsoffren och de skötsamma medborgarna.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Öka stödet och förbättra omhändertagandet av brottsoffer.

  • Stärka gränsskyddet och utöka antalet poliser samt deras resurser och befogenheter, till exempel genom att under kontrollerade former tillåta brottsprovokation.

  • Kraftigt skärpa straffen för grova och upprepade brott.

  • Sänka straffrättsåldern.

  • Genomföra en ökad satsning på brottsförebyggande åtgärder.

  • Införa en särskild förortspolis i storstäderna med målsättningen att uppnå nolltolerans för brottsligheten.

  • Utvisa alla utlänningar som begår grova eller upprepade brott och låta dessa avtjäna sina straff i hemlandet.

  Trygghet genom tillväxt

  Den svenska välfärden lever i dag på lånad tid och lånade pengar. En oansvarig hushållning med våra gemensamma resurser och en företagsfientlig politik har resulterat i en omfattande arbetslöshet, en överdimensionerad byråkrati, stora brister i välfärden och en växande statsskuld. Bristerna i den svenska ekonomin måste omedelbart åtgärdas om inte effekterna på den svenska välfärden skall bli förskräckande vid nästa lågkonjunktur.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Slå vakt om en tillväxtinriktad, men ansvarstagande marknadsekonomi.

  • Förbättra villkoren för småföretagarna.

  • Sänka arbetsgivaravgifterna.

  • Sänka fastighetsskatten och inkomstskatten för låginkomsttagare.

  • Minska byråkratin och antalet myndigheter.

  • Verka för att minska utflyttningen av svenska arbetstillfällen till andra länder.

  Låt Sverige förbli Sverige!

  En rad negativa förändringar som riskerat att förvandla Sverige till oigenkännlighet har genomförts de senaste decennierna. Mångkulturen och den bristande respekten för det svenska kulturarvet har underminerat den svenska identiteten och sammanhållningen i vårt samhälle. EU-medlemskapet och den oansvariga nedrustningen av det svenska försvaret utgör ett allvarligt hot mot vår frihet och självständighet.

  Sverigedemokraterna vill:

  • Stärka den svenska kulturen och identiteten.

  • Värna om Sverige som en fri, självständig och neutral stat.

  • Motverka framväxten av en europeisk enhetsstat och hålla Sverige utanför EMU och Nato, men samtidigt utveckla det mellanstatliga samarbetet beträffande handel, konfliktlösning, flyktinghjälp, miljöfrågor och brottsbekämpning.

  • Återupprusta det svenska försvaret.

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.