Sverigedemokraterna i Partille | Sida 22

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Partille

Placeholder

Hej.  Jag heter Matz Dovstrand. Jag är ordförande för Sverigedemokraterna i Partille.  Se under vår politik för att se vilka frågor vi driver i Partille. 
matz.dovstrand@sd.se

031-3608090

Ordförande Sverigedemokraterna i Partille

Besök gärna vår facebooksida

 • Alla medlemmar hälsas välkomna till SD Partilles årsmöte på onsdag 9 februari!

  Av Sverigedemokraterna i Partille den 6 februari, 2011
  0
  0

  Denna gång får vi sverigedemokrater ha årsmötet i kommunhuset i Partille, eftersom vi nu är ett etablerat parti i kommunfullmäktige med 2 mandat av totalt 51 mandat.

  Dagordning och styrelsens förslag till årsmötet har för en och en halv vecka sedan skickats ut till alla SD-medlemmar som är folkbokförda i Partille kommun. eftersom betydligt fler än i fjol vill delta i styrelsens arbete föreslås att styrelsen utökas till 5 ordinarie ledamöter samt en förstesuppleant och en andresuppleant. Även den senaste lagda motion i kommunfullmäktige (gäller inrättandet av en äldreombudsman i Partille kommun) har sänts ut till alla medlemmar, samt förslag till Landsdagarna i november 2011 har sänts ut till alla medlemmarna.

  Det har framförts förslag på att SD i Partille ska anordna ett ”Öppet Hus” i april månad och oktober månad varje år i en hyrd lokal där press och allmänhet är välkomna att träffa oss aktiva sverigedemokrater. Exempelvis är det planerat att 4 personer, de två kommunfullmäktigeledamöterna Fredrik Eriksson och Pieter Svensson, kommunföreningens ordförande och kassör Stefan Falktorp samt slutligen även Matz Dovstrand som sköter den inofficiella hemsidan http://sdpartille.wordpress.com                ska ha varsitt bord där de sitter och svarar på frågor som besökarna har. Detta förslag ska även diskuteras på årsmötet på onsdag.

  Läsarna av denna hemsida är mycket välkomna att lämna förslag på vilka aktiviteter ni tror kan vara bra att SD Partille bedriver under mandatperioden för att öka medlemsantalet samt för att få många röster i kyrkovalet hösten 2013, Europaparlamentsvalet i juni 2014 samt riksdagsvalet hösten 2014.

  Sverigevänliga hälsningar

  Stefan Falktorp

  Ordförande SD Partille

 • Sverigedemokraternas hemsida har nu förbättrats!

  Av Sverigedemokraterna i Partille den 13 augusti, 2010
  0
  0

  Gå in på http://sverigedemokraterna.se och se själva hur hemsidan har uppdaterats. Klicka exempelvis på de tre valfilmerna med partiledaren Jimmie Åkesson överst på sidan och lyssna på dem. De ämnen som tas upp i de tre valfilmerna är de tre huvudfrågorna som SD valt ut i årets valrörelse, det är 1 minut 52 sekunder om kriminalpolitiken, 2 minuter 25 sekunder om äldrepolitiken samt 2 minuter 41 sekunder om invandringspolitiken.

 • Insändare till Partille Tidning 12 augusti 2010 som Fredrik Eriksson(SD Partille) och Stefan Falktorp (SD Partille) skrivit tillsammans!

  Av Sverigedemokraterna i Partille den 10 augusti, 2010
  0
  0

  I föregående nummer av Partille Tidning fanns en artikel om att vi i Sverigedemokraterna har etablerat oss i kommunen och för första gången ställer upp i kommande val till kommunfullmäktige. Av denna kunde man få intrycket av att det i första hand var kommunföreningens ordförande Stefan Falktorp som kandiderade för partiet. Detta stämmer inte riktigt. Förvisso hoppas vi förstås att valresultat bereder så många Sverigedemokrater som möjligt plats i fullmäktige men som första namn på valsedeln vill jag i alla fall här presentera mig, liksom ett urval av de frågor jag avser att driva under den kommande mandatperioden oavsett eventuell ytterligare representation eller ej. Så att Ni som väljare ska ha en ärlig chans att veta vem och vad Ni röstar på.

  Som 34-årig ensamstående pappa med jobb som projektledare i Göteborg vill jag först säga hur glad jag är och hur mycket jag trivs med att bo i Partille. Förutom naturen och närheten till storstaden finns det så mycket annat gott för mig och min lilla familj här i kommunen. Gott som vi alla har varit med om att bygga upp! Men ingenting är någonsin så bra att det inte kan bli ännu bättre och vi måste alla också hjälpas åt att förvalta det goda, så att vi lämnar efter det bästa möjliga samhälle vi kan till våra barn. Efter snart tio år som kommuninvånare och ungefär lika lång tid i det offentligas tjänst ser jag att det finns mycket kvar som kan göras ”mitt i det goda livet”. Omsorgen, av inte minst de äldre, är ett område. Brottslighet och drogrelaterade problem ett par andra. För även om Partille kanske har varit relativt förskonad från många av de problem som exempelvis den inhumana och osolidariska integrationspolitiken har föranlett i andra kommuner så kan vi inte ta det som en intäkt för att t ex låta polisnärvaron mer eller mindre avvecklas i kommunen. Oprovocerade våldsbrott och andra illdåd förekommer tyvärr även i Partille! Ta bara den fasansfulla skottlossningen utanför Willys i slutet av juni som exempel. Sen kan man ju i det sammanhanget bara spekulera kring hur mycket Polisens möjligheter att snabbt säkra spår och gripa förövaren hade underlättats om de varit permanent stationerade i kommunhuset ett par hundra meter bort jämfört med att behöva rycka ut till brottsplatsen från en helt annan ort.

  Ovanstående föranleder några självklara ståndpunkter från mig och Sverigedemokraterna i Partille. Förbättra förutsättningarna på våra äldreboenden och för egen vård av anhörig, kräv polis i kommunen dygnet runt samt säg upp avtalet med Migrationsverket. Det sistnämnda som en protest mot statens dumsnällhet och en havererad politik, vilken enbart dränerar samtliga berördas resurser på ett sätt som drabbar de mest behövande hårdast. Inte minst för de som är så fattiga och nödställda att de inte kan fly från katastrofområden, utan istället får se sitt lands högutbildade läkare, lärare och ingenjörer åka till Sverige för att köra taxi. Vad är det för solidaritet?!

  Sen har vi förstås en del helt egna problem i kommunen också, som vi inte kan skylla på någon annan än oss själva. Inte minst demokratiska! Nog har vi levt hyfsat väl här i Partille under många år men hur många av oss har egentligen stannat upp och ställt sig själv frågor som varför det läggs så få motioner i fullmäktige, varför dess sammanträden ofta bara varar någon timme här i Partille mot inte sällan fem-sex timmar i flera av våra grannkommuner? Eller, som en tidigare insändare så klarsynt påpekade, varför Finngösaleden kvarstår i översiktplanen trots en folkomröstning där emot? Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och det som klubbas igenom där får ofta stor och direkt inverkan på våra liv. Ändå förefaller dessa oerhört viktiga sammanträden mest hanteras som formalia, trots att de ska vara en av medborgarnas främsta källor till offentlighet i det allmänna beslutsfattandet. Kan det vara så att lite för många har suttit lite för länge på samma stol och känner varandra lite för väl, så att alla viktiga beslut i praktiken redan är uppgjorda på förhand när de väl kommer till fullmäktige? Klart att ingen som sitter så skulle vare sig erkänna det eller vilja samarbeta med någon som riskerar att dra ut alla gamla lik ur garderoben. Men av ren princip avser vi Sverigedemokrater likväl att vända på så många stenar som möjligt och debattera allt väsentligt i fullmäktige, för att öka medborgarnas insyn i de beslut som rör dem själva och i förlängningen ge Er väljare större möjlighet att utkräva ansvar.

  Ett beslut, som vi inte ännu vet själva om vi vare sig kommer att få gehör för eller kanske till och med att utkrävas ansvar för, är avslutningsvis att motionera i fullmäktige om att utreda möjligheterna att förlänga dragningen av spårvagnsnätet från Östra Göteborg till Partille. Med de annalkande vägtullarna, vilka för övrigt Sverigedemokraterna är enda parti emot i Göteborgs kommunfullmäktige, kommer en utökad kollektivtrafik med fler resealternativ att behövas, det nya horribla betalsystemet till trots. Så ifall Ni som väljare ger oss mandat är alltså också detta, liksom en revision av Västtrafiks nya betalsystem och gemensam kamp mot vägtullarna, ett par av alla de frågor vi inom Sverigedemokraterna i Partille har för avsikt att driva i och mot berörda instanser under den kommande mandatperioden år 2010-2014.

  Till sist vill jag endast hänvisa de som eventuellt har fler frågor eller funderingar om Sverigedemokraterna i Partille till vår hemsida: https://partille.sd.se. Alla är även välkomna att komma och prata med oss direkt efter vårt inplanerade torgmöte på Kyrktorget lördagen den 28:e augusti kl. 12-14, där bland andra vi båda och f.d. partiledaren Mikael Jansson avser att närvara.

  Fredrik Eriksson,

  Kandidat till Partille kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna (SD)

  Stefan Falktorp,

  Ordf. i Sverigedemokraterna Partille lokalavdelning

 • Utdelningsrapport 1-5 augusti 2010!

  Av Sverigedemokraterna i Partille den 5 augusti, 2010
  0
  0

  Under dessa fem första dagar i augusti månad har Stefan Falktorp delat ut 1 000 SD-kuriren valspecial, 1 000 Äldreblad samt 230 lokala flygblad Vårt Partille i Partille kommun med viss hjälp av sin sambo Nico. Följande gator har materialet delats ut på; Kvarnstensvägen, Offerstensvägen, Bävervägen, Uttervägen, Hermelinsvägen, Illervägen, Harvägen, Utmarksvägen, Södra Sotenäsvägen, Södra Hagevägen, Lundvägen, Snäckvägen, Hagevägen, Persvägen, Sälgstigen, Brattåskärsvägen nummer 57 och högre nummer, Solrosvägen, Videvägen, S. Bäckevägen, Tunvägen, Sotenäsvägen, Parkvägen, Stensvängen, Lilla Trädgårdsvägen, Granliden, Västra Fjällvägen, Föreningsvägen, Källvägen, V. Lyckevägen, Björkebergsvägen, Björkebergsstigen, Lövkullavägen, Lövstigen, Bergshamravägen, Floravägen, Solbergsvägen, Mimersvägen, Furuliden, Eneliden, Malmvägen, Stoltsvägen, Sörgårdsvägen(södra halvan), Bragevägen, Friggavägen, Vinkelvägen, Bockemossevägen,  Torsvägen och  Båtsmansvägen.

  Göteborgaren Staffan Levinsson överlämnade 1 570 äldreblad och 350 SD-kuriren valspecial under veckan (dessa är en gåva från SD Göteborg) så för tillfället har SD Partille följande flygblad i lager:

  2 000 lokala flygblad ”Vårt Partille”, 1 950 äldrebladet, 200 SD-kuriren valspecial, 2500 Majbladet samt 250 SDU-blad vilket ger ett total antal av 6 900 flygblad/tidningar.

  SD Väst har lovat att ge SD Partille 1 500 äldreblad samt 2 000 SD-kuriren valspecial den 18 augusti , vilket innebär att det totalt finns 10 400 flygblad/tidningar som SD Partille har att dela ut under augusti månads 26 sista dagar. Detta motsvarar exakt 400 flygblad/tidningar i snitt per dag som ska delas ut om målet ska nås att dela ut allt före förtidsröstningen börjar den 1 september 2010.

  Mot riksdagen 2010

  Stefan Falktorp

  Ordförande SD Partille

 • Planerad utdelning av flygblad den kommande månaden!

  Av Sverigedemokraterna i Partille den 31 juli, 2010
  0
  0

  Jag som är ordförande i SD Partille tycker om att dela ut flygblad och annat SD-material.

  Denna veckan har det vardagarna delats ut i Mellby, Lexby, Jennyhill och Paradiset.  900 SD-kuriren valspecial, 900 Äldrebladet samt 900 Majbladet var det material som delades ut. Förutom jag själv har även Nico R och Mattias P varit med och hjälp till, heder åt dem.

  Idag 31 juli lördag har Stefan ensam delat ut 220 äldreblad och 220 Vårt Partille(det lokala självproducerade A4-pappret) till 220 olika hushåll i Norra Sävedalen i ett område som utbreder sig från Gränsvägen i väster, till Bergsvägen i öster, samt norr om Västra Fjällvägen och söder om Göteborgsvägen.

  SD Partille har i lager 2 230 exemplar av Vårt Partille, 850 exemplar av SD kuriren valspecial (senaste numret), 1 380 äldreblad, 250 SDU-blad samt 2 500 exemplar av Majbladet.

  Målet för de kommande två veckorna 1-14 augusti är att dela ut de 2230 exemplaren av Vårt Partille till 2 230 olika hushåll i Partille, samt att samma hushåll ska få antingen ett av de 1 380 äldrebladen eller ett av de 850 SD-kuriren valspecial.

  De återstående 2 500 exemplar av Majbladet samt 250 SDU-blad ska jag försöka dela ut 15-31 augusti, så att allt material som SD Partille har fått fram är utdelat dagen innan poströstningen startar den 1 september 2010.

  Lördagen den 7 augusti håller SD:s partiledare Jimmie Åkesson sitt traditionella sommartal i Sölvesborg. Samtliga läsare som har vägarna förbi rekommenderas att gå på det. Det bjuds även på middag till det generösa priset 50 kr senare den dagen i Sölvesborg.

  Mot riksdagen 2010

  Stefan Falktorp

  Ordförande

  SD Partille

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.