Kommunalrådet: Ingen IS krigare har rest från Partille | Sverigedemokraterna i Partille

Kommunalrådet: Ingen IS krigare har rest från Partille

Sverigedemokraterna i Partille ställde en enkel fråga om det finns IS- återvändare i Partille. Se förra inlägget. Kommunalrådet svarade i går på kommunfullmäktige att av de drygt 300 personer som rest till IS / Syrien har ingen varit skriven i Partille. Däremot hindrar SÄPO:s sekretess att kommunen får reda på om det finns IS återvändare i kommunen. Inte ens polisen får information från SÄPO. Det är bra att vi nu har synliggjort för kommunens invånare att vi inte har en aning huruvida det finns IS återvändare i Partille. Vem ska ta ansvar för avprogrammering av IS -krigare om bara SÄPO vet vem som är IS återvändare??!” Dessutom måste vi naturligtvis kriminalisera IS-resandet.


Sverigedemokraterna vill att IS resenärer ska fråntas medborgarskap:
”Regeringen visar återigen att de saknar kontroll över situationen med återvändande jihadister. Trots år av diskussioner om problematiken står regeringen handfallen. Vår lösning är enkel: den som ansluter sig för att begå terror utomlands ska få sitt medborgarskap upphävt och aldrig tillåtas att komma tillbaka till Sverige.” – Mattias Karlsson