I Sverigedemokraternas Partille är demokratin öppnare men kostnaderna mindre | Sverigedemokraterna i Partille

I Sverigedemokraternas Partille är demokratin öppnare men kostnaderna mindre

Bild1

Förslag om allmänhetens frågestunder
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ, vilket ställer extra höga krav på att föregå med gott exempel både vad gäller ekonomisk hushållning samt
öppenhet och insyn för ansvarsutkrävande. Sverigedemokraterna föreslår därför att det förutom allmänhetens frågestund om bokslut och årsredovisning införs en öppen frågestund för allmänheten vid ytterligare ett fullmäktigesammanträde om året.

Minskat mandatstöd
Härutöver så vill vi att det kommunala mandatstödet till de politiska partierna ska minskas med 25 %. Vidare så bör partierna ha möjlighet att avstå ytterligare 25 % av mandatstödet, mot att få förfoga över ett arbetsrum i kommunhuset.

Minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige
I förlängningen vill vi även verka för en förändring av Kommunallagen, så att antalet ledamöter i fullmäktigeförsamlingar av Partilles storlek kan sänkas från dagens 51 stycken till 41 stycken. Som jämförelse kan nämnas att Göteborgs Stad, med nästan 15 gånger Partilles invånarantal, har 81
ledamöter och alltså inte behöver arvodera dubbelt så många som Partille ens efter sänkningen.

Läs vårt budgetförslag:
Kommunbudget 2015-2017 – Förändra för att bevara