Högsta Förvaltningsdomstolen godkände Vellingemoderaternas tiggeriförbud idag. | Sverigedemokraterna i Partille

Högsta Förvaltningsdomstolen godkände Vellingemoderaternas tiggeriförbud idag.

 

En viktig dom för Sverige. Vellingemoderaterna hade valt ut vissa områden i kommunen där man inte ville ha tiggeri. Det godkändes glädjande nog  idag av Högsta förvaltningsdomstolen.  Det som gjorde att Vellingemoderaternas tiggeriförbud, var att man hade begränsat förbudet till vissa områden i kommunen. I domen skrivs att kommunen inte behöver motivera varför man har valt ut vissa områden för förbudet.

Vi ska se hur vi kan genomföra detta i Partille
Dom länk

Dom som 10-sidig PDF:

Högsta förvaltningsrätten dom om Tiggeriförbud 2018-12-17  

Vellingemoderaternas beslut om revidering av ordningsstadgan i original:
Vellinge Beslut-tiggeriförbud

Notera att Vellingemoderaternas dokument inte är en motion, utan ett yrkande i kommunstyrelsen.

Dessutom ett yrkande om ett tillägg till ordningsstadgan.