Har Partille kommun säkerställt att ingen IS-återvändare finns bosatt i kommunen? | Sverigedemokraterna i Partille

Har Partille kommun säkerställt att ingen IS-återvändare finns bosatt i kommunen?