Har Partille kommun säkerställt att ingen IS-återvändare finns bosatt i kommunen? | Sverigedemokraterna i Partille

Har Partille kommun säkerställt att ingen IS-återvändare finns bosatt i kommunen?

Vi ställer en enkel fråga till kommunalrådet Stefan Svensson på dagens Kommunfullmäkige. Har Partille kommun säkerställt att inga IS-återvändare finns bosatta i kommunen?