Gör inte Landvettervägen till en stadsgata! | Sverigedemokraterna i Partille

Gör inte Landvettervägen till en stadsgata!

Lokalpressen har en artikel i dagens utgåva ( söndag den 6 september 2020) om vår kritik mot att göra Landvettervägen till en stadsgata vid  utbyggnad av Furulund och byggnation av Södra Centrum.

Redan idag  har Landvettervägen stillastående köer i flera timmar under eftermiddagarna. Öjersjöborna känner sig instängda i sin stadsdel.

Trafikverket ska genomföra ett flertal åtgärder för att förbättra framkomligheten på delar Landvettervägen, vilket vi tycker är positivt

I strid mot detta vill Partille Kommuns politiska styre  bygga Stadsgata med övergångsställe med trafikljus för gång och cykeltrafik tvärs över Landvettervägen i det Nya Furulund Centrum. Man vill bygga bostäder alldeles vid vägen. De boende placeras i en miljö som inte är förenlig med god folkhälsa. Man planerar sänkning av hastigheten till 30 km per timma i den planerade stadsgatan. Detta skulle dramatiskt minska flödet och framkomligheten på den redan idag belastade Landvettervägen. Vägen är viktig för Partillebornas framkomlighet.

Nedan kan ni se hur man tänkt sig att bygga övergångsställen med trafikljus över Landvettervägen (röda streckade stråket över vägen). Dessutom tänker man sig att bygga bostäder alldeles invid vägen (brungula fälten).