Ett Partille utan hemlöshet eller utanförskap | Sverigedemokraterna i Partille

Ett Partille utan hemlöshet eller utanförskap

Bild4

Ett Partille där medborgare känner ansvar
Partille kommun har invånare som trivs och blir fler vilket gör att utvecklingen måste ske på ett långsiktigt hållbart sätt och bygga på demokratiska värderingar. Medborgarna ska känna ansvar och delaktighet samt ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. En hållbar social utveckling bygger bland annat på en hög sysselsättningsgrad och på väl fungerande stabila välfärdssystem som är öppna för alla medborgare. Medborgarna i Partille kommun ska ha lika möjligheter och deras kunskaper och åsikter är en tillgång för Partille kommun som aktivt ska tas tillvara i kommunens olika beslutsprocesser. Ungdomars möjlighet till aktivt deltagande ska särskilt uppmärksammas.
I december 2013 fanns 10 personer registrerade som hemlösa i kommunen. Det bör prioriteras att dessa snarast erbjuds ett drägligt boende.

Utanförskap i skolan
Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt som på alla andra arbetsplatser. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande elever ska kunna få stöd och stimulans. Sverigedemokraterna är positiva till att eleverna ges möjlighet till medbestämmande – ett reellt inflytande – på skolan, inte minst som ett led i att att träna eleverna i demokratiska arbetssätt och demokratiskt tänkande